Модерна криптовалута за инвеститор почетник – Едукативен Пакет „Stellar“

Stellar“ е модерна платформа која ја користат најголемите корпорации, светски организации, меѓународни претпријатија, финансиски специјалисти и инвеститори од целиот свет. Неговата сила е во инвестициските можности, кои може да ги користи секој индустријалец, благодарение на што во него инвестираат и професионалци и аматери. Со мисла за овие другите создаден е производ наречен Пакет „Stellar“.

Визија за иднината – платформа и криптовалута „Stellar

Stellar“ често е нарекувана „подобрен Биткоин“, „криптовалута 2.0“ или „нова верзија на виртуелни монети“. Всушност тоа е платформа заснована на проширена верзија на blockchain мрежата која поседува сопствена криптовалута – „Stellar“ Lumens.

Работата врз Stellar“ започна во 2014 година од програмерот Јед Калеб (Jeda Caleba) правникот Јоиц Ким (Joyce Kima) и финансистот  Патрик Цилосон (Patrick Cilloson), кои ја основаа фондацијата Stellar“. За пет години работа фондацијата се трансформираше во полна организација, која создаде модерен систем за плаќање заснован на иновативен изворен код, меѓународна клиринг мрежа, децентрализирана берза StellarX, протокол Lightning Network и сопствена е-монета „Stellar“ Lumens.

Всушност „Stellar“ стана меѓународна платформа која овозможува вршење трансакции на сите финансиски инструменти. Не само други е-монети, туку и валути, хартии од вредност и суровини. Ваквата можност причини да „Stellar“ се најде во центарот на внимание на инвеститори од целиот свет. Исто така и на оние кои нудат едукативен пакет со криптовалута, како Пакет „Stellar“.

Едукативен  пакет со криптовалута, односно Пакет „Stellar

Е-монетите се покажаа како многу популарна актива, така што во нив инвестираат и професионалци и аматери. Овие другите најчесто посегнуваат по т.н. едукативни пакети со криптовалута. Огромниот интерес за „Stellar“ причини да и оваа е-монета добие своја верзија на производот, односно Пакет „Stellar“.

Идеата на едукативен пакет со криптовалута е обезбедување професионална обука и да се направат пристапни одреден број единици криптовалути, за да може клиентот да се почувствува како професионален инвеститор, теоретски и практично. Исто е и во случајот со Пакетот „Stellar“.

Овој пакет содржи серија едукативни материјали во форма на е-книги, статии, билтени, консултации, вебинари, онлајн обуки и други достапни развојни алатки. Овие материјали овозможуваат да се добие основно знаење и подлабоко запознавање на правилата, по кои треба да се водите за време на инвестирањето во е-монети. Благодарение на ова клиентот ќе може правилно да се подготви пред да навлезе во светот на инвестициите.

Едукацијата не е се. Пакетот исто така вклучува одреден број единици криптовалути зависно од формата на производот избран од клиентот. Е- монетата е вклучена бесплатно , како пробна актива да ви помогне да започнете со инвестирањето. Во случајов до пакетот додаден е „Stellar“, кој не само што е бесплатен туку и бесплатно е складиран. Сето ова благодарение на картичката со кодот за пристап „Stellar“.

 

Бесплатна е-монета и бесплатно складирање – картичка со код за пристап „stellar

Безбедно складирање на криптовалутата зависи од видот на избраниот е-паричник. Ова е исклучително важно и прилично тешко, особено во случајот со „Stellar“, бидејќи оваа е-монета бара соодветна платформа која ги исполнува сите барања. Изборот не е лесен особено за инвеститорите почетници.

Купувајќи пакет „stellar“ клиентот не треба да се грижи за местото и начинот на складирање на својата е-монета, бидејќи тоа е работа на посредникот. Тој избира виртуелен паричник кој ги исполнува сите барања, отвора индивидуална сметка и на клиентот му ги доставува податоците за најавување во форма на картичка со код за пристап „Stellar“.

Картичката за пристап е документ кој содржи т.н. код „stellar“, односно корисничко име и лозинка за профилот на платформата со виртуелниот паричник. Може да се нарача при купувањето на пакетот „stellar“ и да се наведе адресата за достава. Се испраќа по пошта во специјално опаковање, лично до клиентот, кој може да ја подигне откако ќе покаже документ за лична идентификација. Картичката гарантира бесплатно и сигурно складирање, како и постојан пристап до добиената криптовалута.

Пакет „Stellarи критиките за него.

Едукативните пакети со криптовалута се едноставна и безбедна форма за купување на материјали за обука збогатени со бесплатни единици на е-монети. Сепак, со оглед на прилично комплицираниот карактер на инвестициите во светот на криптовалутите, се случува таа да биде критикувана. Дури се случува, да некои интернет корисници го сметаат пакетот „stellar“ за измама. Сепак, ништо страшно.

Идејата на пакетот „Stellar“ е да обезбеди соодветно знаење и да го подготви клиентот за влез во светот на инвестициите. Исто така значи и бесплатно достапна криптовалута, како пробна актива. Затоа многу негативни коментари се резултат на незнаењето на порталите, неразбирање на продуктот од страна на клиентот и нелојална конкуренција која нуди слични продукти.

Но, да ја оставиме омразата настрана, пакетот „stellar“ има многу позитивни критики, дури и од инвестициските портали. Подолу Ви претставуваме неколку примери:

  • (…) може ли да биде нешто поедноставно од пакет со криптовалута „stellar“? Тешко, кога во случајов се е јасно и прегледно од почеток до крај (…) особено за клиентите почетници.

Автор: Адам Костжин

  • По детално запознавање со темата, мислам дека вреди подробно да се преанализираат едукативните пакети со криптовалута, особено во случајот со „stellar“ (…), модерно крипто во едноставна форма за секого.

Автор: Давид Подхалањски  

  • Сметам дека, овој пакет со криптовалута има смисла, особено за инвеститорите почетници.

Автор: Бартош Хојнацки 

  • По анализирањето на изворните материјали треба да се признае, дека е-книгите се на многу високо ниво, барем за почетниците (…) е-паричник отворен преку посредник? Добро решение за аматери, особено кога се работи за „stellar“, за кого тешко е да се избере вид на е-паричник (…) има нешто во тоа штом толку луѓе инвестираат во „stellar“?

Автор: Марќин Олејчак 

Оттука произлегува, дека не само задоволните клиенти, но исто така и специјалистите од светот на инвестициите го сметаат пакетот „stellar“ за:

  • Не комплициран систем за купување и складирање криптовалути,
  • Практичен приостап кон клиентот и неговите едукативни потреби,
  • Безбедност при складирањето криптовалути,
  • Нудење на е-монета со иднина,
  • Разумна цена за пакетот со криптовалута,
  • Високо ниво на достапните едукативни материјали.

Едукативниот пакет со криптовалута „stellar“ реално има позитивна критика меѓу клиентите и специјалистите. Се поради својата практичност, едноставност и индивидуалниот пристап кон клиентот. Пред да навлезат во светот на е-монетите заинтересираните можат да се запознаат со најважните правила од областа на инвестициите, а ист5о така и да се почувствуваат како вистински инвеститори преку управувањето со сопствена е-монета. Покрај тоа, со тек на време купувањето на пакетот може да се покаже како одлична инвестиција , бидејќи добиената криптовалута има шанси значително да ја зголеми својата вредност.