Trygg og gratis lagring – hva er kortet med stellar-tilgangskoden

Innovativ teknologi betyr mange muligheter, men også spesifikke krav. Et perfekt eksempel er Stellar-kryptovaluta som ses på som et tegn på endringer i markedet for e-penger. Den har imidlertid sine egne krav med hensyn til lagring i e-lommebok, noe som kan vise seg å være en stor utfordring, spesielt for nybegynnere. Heldigvis kan investorer som er nybegynnere, bruke et kort med Stellar-tilgangskoden

En innovativ løsning – kortet med stellar-tilgangskoden

Kortet med Stellar-tilgangskoden er en integrert del av innføringssett med kryptovaluta som muliggjør å lagre enheter av e-penger som mottas gratis i settet. Det er mulig fordi megleren som tilbyr tjenesten, er pålagt å opprette en konto på den aktuelle e-lommebokplattformen der kryptovalutaen skal lagres. Takket være dette er kunden avlastet og må ikke søke selv etter en plattform med en virtuell lommebok der han i tillegg må overføre og sikre e-penger.

Tilgangskortet inneholder en såkalt stellar-kode, dvs. brukernavn og passord som muliggjør å logge inn på e-lommebokkontoen der kryptovalutaen ligger. Koden genereres automatisk av plattformsystemet og plasseres kun på tilgangskortet, som deretter sendes til kunden til adressen som er angitt av ham. Pakken kan hentes bare av kjøperen, etter å ha vist et identitetsdokument. Det mottatte kortet skal oppbevares på et tørt og trygt sted fram til man bestemmer seg for å selge mottatt Stellar.

Kortet med Stellar-tilgangskoden er ikke bare praktisk, men også trygt. Det er mulig fordi enheter av kryptovaluta som mottas i settet, er lagret på en spesielt sikret konto under tilsyn av en mellommann. I tillegg plasseres stellar-koden bare på tilgangskortet uten å bli publisert på nettet, noe som gjør det umulig at den stjeles av hackere og internett-svindlere.

Kortet med Stellar-tilgangskoden er en enkel, sikker og nyskapende løsning som gjør det lettere å investere i kryptovaluta. Kunden trenger ikke å bekymre seg for noe, for hans oppgave er bare … å oppbevare kortet.