Säker och kostnadsfri lagring – vad är kort med stellar-åtkomstkod?

Innovativ teknik är stora möjligheter, men också vissa krav. Ett perfekt exempel är kryptovalutan Stellar, som uppfattas som ett förebud om förändringar på marknaden för e-mynt. Det har dock sina egna lagringskrav på en e-plånbok, vilket kan vara ganska utmanande, särskilt för nybörjare. Som tur är kan nybörjare investerare använda ett kort med Stellar-åtkomstkod

Innovativ lösning – kort med åtkomstkod stellar

Kortet med Stellar-åtkomstkod  är en integrerad del av utbildningspaketet med kryptovalutan, som gör att du kan lagra de e-myntenheter som mottagits i uppsättningen utan extra kostnader. Detta är möjligt, eftersom den mellanhand som erbjuder tjänsten är förpliktigade att skapa ett konto på lämplig e-plånboksplattform där kryptovalutan kommer att lagras. Detta frigör kunden från att självständigt söka efter plattform med en virtuell plånbok, som kunden dessutom skulle behöva överföra och säkra e-mynt.

Åtkomstkortet innehåller den så kallade stellar-koden, det vill säga användarnamnet och lösenordet som låter dig logga in på e-plånbokskontot som innehåller kryptovalutan. Koden genereras automatiskt av plattformssystemet och placeras endast på åtkomstkortet, som sedan skickas till kunden på den angivna adressen. Paketet kan endast tas emot av köparen mot uppvisande av ett ID. Det mottagna kortet ska förvaras på ett torrt och säkert ställe tills ett beslut fattas om att sälja det mottagna Stellar.

Kortet med Stellar-åtkomstkoden är inte bara bekvämt, utan också säkert. Detta är möjligt, eftersom kryptovalutor som tas emot i paketet lagras på ett speciellt skyddat konto, som övervakas av mellanhanden. Dessutom placeras stellar-koden endast på åtkomstkortet utan att publiceras i onlineversionen, vilket gör det omöjligt att stjälas för hackare och online tjuvar.

Kortet med stellar-åtkomstkoden är en enkel, säker och innovativ lösning som gör det lättare att investera i kryptovalutor. Kunden behöver inte oroa sig för någonting, för att dennes uppgift är bara… att förvara kortet.